โรค fip แมว

โรค fip แมว

โรค fip แมว หรือ โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว หรือชื่อภาษาอังกฤษ Feline Infectious Peritonitis [FIP] เป็นโรคที่ติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดอักเสบ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับอวัยวะใดๆนั้นก็จะเป็นผลเสียทำลายระบบต่างๆซึ่งสามารถพบได้บ่อยว่ามีผลกับอวัยวะในช่องท้องอวัยวะในช่องอก ตา และรวมถึงระบบประสาท โรคนี้มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสโคโรน่าในแมว (feline coronavirus = FCoV) ซึ่งไวรัสโคโรน่าในแมวนั้นคนละสายพันธุ์กับเชื้อไวรัสโคโรน่าในคนที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว (FIP) โรคอันตรายถึงชีวิต

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 type 1. virulent feline coronavirus FCoV 2. Genetic recombination ซึ่งทั้งสองชนิดแสดงอาการเหมือนกัน โดยขึ้นกับพันธุกรรม แมวในแต่ละตัว ซึ่งเกิดจากสิ่งแวดล้อมในแต่ละตัวพื้นที่เลี้ยงแตกต่างกัน โรคfip

สายพันธุแมวที่มักพบได้บ่อย

โรคfip สายพันธุ์ที่พบได้บ่อยได้แก่ Bengals, Abyssinians, Himalayans, Birmans, Rexes, Burmese, Australian Mists, British Shorthairs, Cornish Rex รวมทั้ง Domestic Shorthairs และ Persians

ช่วงอายุที่มักจะเป็น

fip แมว ช่วงอายุที่มีความเสี่ยงสูงที่จะพบได้บ่อย ได้แก่แมวอายุน้อยกว่า 2 ปี และแมวแก่อายุมากกว่า 17 ปีคือช่วงที่มีภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง โรค fip แมว

แนวทางการวินิจฉัย

เยื่อบุช่องท้องอักเสบ แมว การวินิจฉัยยืนยันโรคนี้สามารถทำได้หลังจากที่ โรค fip แมว อาการ สัตว์ป่วย เสียชีวิต และทำการตรวจโดยการผ่าพิสูจน์และยืนยันทาง พยาธิวิทยา นอกจากนั้น ยังสามารถใช้การตรวจวินิจฉัยหลายอย่าง ประกอบเพื่อช่วยในการวินิจฉัย แต่ไม่สามารถใช้วิธีการ ตรวจเพียงอย่างเดียวเพื่อวินิจฉัยโรคนี ้ได้ โรคfip ในแมว

 1. ประวัติ มีประวัติการมีแมวหลายตัวในพื้นที่เดียวกัน แมวมีประวัติความเครียด เช่น การเปลี่ยนที่อยู่ การทำหมัน หรือการผ่าตัด
 2. การทดสอบในห้องปฏิบัติการแบ่งออกเป็นสองประเภท2.1 Ejective FIP แมวอาจดูเหมือนปกติหรือเซื่องซึม โดยปกติไข้จะอยู่ระหว่าง 39 ถึง 39.5 องศาเซลเซียส และอาจมีอาการท้องอืด ท้องมาน และช่องอกร่วมด้วย2.2 แมวที่เป็นโรค FIP แบบไม่ปะทุ มักมีไข้นานกว่า 4 วัน น้ำหนักลด เบื่ออาหาร ต่อมน้ำเหลืองโต ดีซ่าน หรืออาการทางระบบประสาท เช่น ataxia uveitis และ retinal vascular cuffing แสดงอาการที่ลูกตา เช่นtaxia nystagmus, intraocular sign เช่น Uveitisretinal vessel cuffing
 3. ผลการทดสอบ Exudate Analysis (การวิเคราะห์อาการ) ที่ระบุว่า FIP เป็นไปได้ ได้แก่:- น้ำในช่องอกและส่วนต่างๆ มักมีสีเหลืองอ่อนหรือใส เหนียว และมักจับตัวเป็นก้อนเมื่อแช่เย็น หากของเหลวมีเลือดปน มีหนอง หรือมีกลิ่น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ของ FIP- การทดสอบเชิงบวกของ Rivalta เป็นการทดสอบที่คุ้มค่าและง่าย แต่ไม่สามารถยืนยันโรคได้ วัดจากหลุมเจาะที่มีโปรตีน ไฟบริน และเซลล์อักเสบ
 4. Ultrasound ภาพอัลตราซาวนด์ของแมวที่มี FIP ที่ไม่มีเลือดออกของไต (บริเวณลูกศร) แสดงภาวะ hypoechoic subcapsular echogenicity ที่เกี่ยวข้องกับเปลือกไต (ลูกศรประ) และเมดัลลาไต (ลูกศรประ) การตรวจอัลตราซาวนด์ไม่มีลักษณะเฉพาะของ FIP และไม่สามารถแยกลักษณะปกติออกจาก FIP ได้ ตับและม้ามอาจถือว่าปกติ
 5. ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสแบบย้อนกลับ (RT-PCR) คือการตรวจหาการติดเชื้อโคโรนาไวรัสด้วย RT-PCR และไม่สามารถใช้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเชื้อโรคและไม่ก่อโรค อุจจาระเป็นน้ำจากบริเวณต่างๆ การตรวจชิ้นเนื้อจากอวัยวะที่เกี่ยวข้องหรือ FNA เนื่องจากสามารถเกิดผลลบลวงและผลบวกลวงได้ จึงสามารถใช้หลายวิธีร่วมกันในการทดสอบได้
 6. Feline Corona Antibody Test (FCoV Rapid Test) เป็นการทดสอบที่ใช้เพื่อทดสอบ FCoV เท่านั้น แต่ระดับแอนติบอดีที่เป็นบวกซึ่งไม่รวมกับระดับแอนติบอดีเชิงลบไม่สามารถวินิจฉัย FIP ได้ ดังนั้นจึงไม่ได้บ่งชี้ว่า FIP ระดับแอนติบอดีอาจต่ำ 10 เปอร์เซ็นต์ของแมว ที่มี FIP มีระดับไวรัสโคโรนาเป็นลบ รวมถึง RT-PCR ยกเว้น RT PCR จากสารหลั่งเมื่อ FCoV เป็นบวก
 7. ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสแบบย้อนกลับ (RT-PCR) คือการตรวจหาการติดเชื้อโคโรนาไวรัสด้วย RT-PCR และไม่สามารถใช้แยกได้ว่าเป็นการก่อโรคหรือไม่ สาเหตุของ FIP สามารถตรวจพบได้จากอุจจาระ การเจาะเลือด การตรวจชิ้นเนื้อ หรือ FNA จากอวัยวะที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสามารถเกิดผลลบลวงและผลบวกลวงได้ จึงสามารถใช้หลายวิธีร่วมกันในการทดสอบได้
 8. จุลพยาธิวิทยา (จุลพยาธิวิทยา) เป็นมาตรฐานทองคำสำหรับการยืนยัน FIP กับรอยโรคของการอักเสบและ vasculitis granulomatous perivascular granulomatous หรือ pyogenic

แนวทางการป้องกันโรคนี้

โรคfipในแมวคือ วิธีเดียวที่จะทำการป้องกัน FIP ได้นั่นคือ ต้องป้องกันการติดเชื้อโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. การทำความสะอาดและบำรุงรักษาห้องสุขาควรสะอาดและมีปริมาณเพียงพอ จำนวนขั้นต่ำที่เหมาะสมสำหรับแมวบ้านคือจำนวนแมว +1 ตัว
 2. กระบะทรายและชามอาหารและน้ำไม่ควรเก็บอยู่ในห้องเดียวกัน
 3. หลีกเลี่ยงการมีแมวหลายตัวในที่พักอาศัยแห่งเดียว ขอแนะนำให้แบ่งพวกเขาออกเป็นกลุ่มเล็กๆ หลายกลุ่ม เพื่อไม่ให้แออัดเกินไป
 4. แมวที่อยู่ในที่พักอาศัยควรแยกกรงไว้ต่างหากเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คนเดินพลุกพล่าน
 5. หากแมวที่สงสัยว่าเป็นโรค FIP ถูกการุณยฆาต ควรทำความสะอาดสถานที่และปล่อยให้พักผ่อนเป็นเวลาประมาณสามเดือนก่อนที่จะรับแมวตัวใหม่
 6. ถ้าตรวจไม่พบเชื้อ corona virus ใน cattery ก็ไม่ควรพบแมวติดเชื้อเช่นกัน
 7. สามารถใช้การทดสอบ RT-PCR เพื่อตรวจหา FECV ในอุจจาระได้ แต่ต้องใช้การทดสอบหลายอย่างร่วมกัน